Cassandra: meer transparantie in containervervoer

Deze zomer heeft TNO een een begin gemaakt met een nieuw driejarig project om de doorstromingvan containers te verbeteren. Effectieve grenscontroles en adequate risicobeoordelingen zijn mogelijk als iedereen bereid is informatie met elkaar te delen.

Het project Cassandra is formeel van start gegaan op 1 juni 2011 en krijgt subsidie vanuit het Zevende Kaderprogramma voor Veiligheid van de Europese commissie. TNO heeft een de rol van coördinator op zich genomen van het consortium, waarin 26 bedrijven en instellingen samen werken.

“Veiligheid rond goederenstromen is inderdaad het startpunt geweest van dit project”, zegt Inge Lucassen (TNO). “De douane moet hiermee betere middelen in handen krijgen voor het maken een risicobeoordeling. Maar als we dit concept hebben uitgewerkt, kan daarmee in algemene zin de tranparantie in de keten worden verhoogd. Dat heeft bijvoorbeeld ook positieve gevolgen voor de carbon footprint, zodat ook andere partijen in de keten profiteren.”

Cassandra legt de focus op het verkrijgen van de juiste data en ontwikkelt een nieuw concept van informatie-uitwisseling binnen de keten naast een nieuwe methodologie voor risicobeoordeling. Daarnaast wil TNO ook een implementatiemethode ontwikkelen om er voor te zorgen dat bedrijven en overheidsorganisaties hiermee echt aan de slag gaan. De nieuwe concepten zullen gedemonstreerd gaan worden in Living Lab studies op bestaande transportroutes van en naar Europa.

Lees er meer over op Logistiek.nl.

1 thought on “Cassandra: meer transparantie in containervervoer”

Ferd Luttikhuis 2 jaar ago

Ook meer transparantie in de zeevrachtkosten heeft direct positieve gevolgen. Bundeling van kosten, zoals het platform http://www.thefreighthero.nl draagt direct positief aan het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *